Modernizacja

Kolejną działalnością naszej firmy jest modernizacja istniejących już basenów. Bogata oferta pozwala unowocześnić i podnieść standard basenu, bez dużych nakładów finansowych, ani inwazyjnych remontów.

Poniżej prezentujemy przykład basenu po remoncie wykonanym przez naszą firmę. Jest to basen o konstrukcji drewnianej z folią, schodami oraz plażą basenową:


A to jeszcze jeden przykład kompleksowej modernizacji istniejącego już basenu. W ostatnim etapie dodano także zadaszenie: